U kompaniji PepsiCo vjerujemo ne samo da je etično i odgovorno ponašanje ispravno, već i dobro za posao.

Revidirali smo PepsiCo opšta pravila ponašanja (naša „Pravila“) 1. oktobra 2012. da bismo ih uskladili sa promjenjenim zakonima koji utiču na naše poslovanje. Ona su osmišljena sa ciljem da našim zaposlenima daju konkretna uputstva.
Od svih zaposlenih kompanije PepsiCo očekuje se da primjenjuju principe iz naših Pravila i:

  • da se ophode sa poštovanjem na radnom mestu
  • da se ponašaju sa integritetom na tržištu
  • da primjenjuju etičke principe u poslovnim aktivnostima i
  • da odgovorno obavljaju posao za naše akcionare.

Naša Pravila predstavljaju vodič i kompas koji nam pomaže da poslujemo na ispravan način.


Izaberite jezik za preuzimanje naše globalnog kodeksa ponašanja


 
policies

Otvorena linija „Speak Up“


Ako sumnjate na moguće kršenje naših Pravila, savjetujemo vam da ga prijavite preko linije „Speak Up“.

Saznajte više
Back to top