Naša misija je da budemo vodeća kompanija na svijetu za proizvodnju gotove hrane i osvježavajućih napitaka.

Naša misija je da budemo vodeća kompanija na svijetu za proizvodnju gotove hrane i osvježavajućih napitaka. 
Nastojimo da obezbjedimo finansijski rezultat investitorima jer pružamo prilike za rast i razvoj našim zaposlenima, poslovnim partnerima i društvu u kojem poslujemo. U svemu što radimo, težimo vijrednostima – poštenju, pravičnosti i integritetu.

“Odgovornost kompanije PepsiCo je da neprestano unapređuje sve aspekte svijeta u kojem posluje – životna, društvena i ekonomska sredina – stvarajući bolju budućnost od sadašnjice.“

Naša vizija je da putem različitih programa i fokusa na brigu o okolini pokrenemo aktivnosti koje će donijeti dobro društvu, kao i naša posvećenost stvaranju vrijednosti za akcionare tako što će PepsiCo biti istinski održiva kompanija.


Back to top