Content Finder


Video | Press Release
Video

PepsiCo odgovor u borbi protiv COVID-19

  17.06.2020
Naš odgovor u borbi protiv COVID-19 jeste da naši zaposleni budu bezbedni, da imamo siguran lanac snabdevanja i da budemo deo brojnih donatorskih akcija. Donirali smo više od 200,000$ za neophodnu zdravstvenu opremu i životne namirnice kako bismo pružili pomoć tamo gde je najpotrebnija. Donacije su bile usmerene ka hitnim potrebama zdravstvenih institucija, ali i građanima koji žive u najugroženijim opštinama širom Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Posvećeni zajednici.

U saradnji sa Fond B92, a u skladu sa potrebama Ministarstva zdravlja Republike Srbije donirana su sredstva za nabavku visoko-kvalitetne medicinske opreme. Deo sredstava je usmeren za nabavku hrane i proizvoda za higijenu i zajedno sa proizvodima kompanije Marbo namenjen je ugroženim domaćinstvima najnerazvijenijih opština, kroz aktivnosti Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji (NALED) i Crvenog Krsta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Više detalja pronađite na našem sajtu: https://bit.ly/35Z7awb

Related ContentRelated Content