Tim kompanije Marbo Product

čine iskusni profesionalci posvećeni ostvarivanju misije kompanije PepsiCo - 
​koji veruju da čineći dobro napredujemo dobro.


  • Our Leadership
  • Executive Officers

Miloš Jovović

Menadžer finansija za komercijalni sektor za Zapadni Balkan, Baltičke zemlje i franšize

Tatjana Mitrović

Menadžer za pravne poslove za Zapadni Balkan

Nenad Miščević

Komercijalni direktor za Zapadni Balkan i Baltičke zemlje

Ljiljana Radosavljević

Menadžer za odnose sa vladinim sektorom, medijima i korporativne komunikacije za Zapadni Balkan

Dušan Nešković

Menadžer prodaje za OT tržišta za Zapadni Balkan

Sanja Busić

Marketing menadžer za Zapadni Balkan i Baltičke zemlje

Tijana Tadić

Menadžer za ljudske resurse za Zapadni Balkan i Baltičke zemlje

Željko Šaravanja

Menadžer logistike i usluga korisnicima za Zapadni Balkan

Miloš Tripić

Menadžer prodaje za DTS tržišta za Zapadni Balkan

Vladimir Žugić

IT menadžer za Zapadni Balkan

Ogretir Cuneyt

Kontrolor za Zapadni Balkan

Igor Grbić

Komercijalni menadžer za BiH

PepsiCo Executive Officers subject to Section 16 of the Securities Exchange Act of 1934.

Back to top