Osnovu kompanije PepsiCo čini Poslovanje sa svrhom

Verujemo da isporučivanje proizvoda našim potrošačima, zaštita životne sredine, nabavka robe sa integritetom i ulaganje u zaposlene predstavljaju ne samo stvari koje treba raditi, već i principe koji će kompaniji PepsiCo omogućiti dugotrajan, održivi razvoj.

Poslovanje sa svrhom


PepsiCo je fokusiran na ostvarivanje održivog dugoročnog razvoja i ostavljanje pozitivnog traga na društvo i životnu sredinu. To je ono što mi nazivamo „Poslovanje sa svrhom“. Cilj nam je da transformišemo portfolio i ponudimo zdravije proizvode, kao i da svoj sistem proizvodnje hrane učinimo održivijim, a zajednice prosperitetnijim. Verujemo da ćemo na taj način postaviti temelj daljeg razvoja kompanije PepsiCo i pomoći drugima da napreduju.

Proizvodi


Nastavićemo da poboljšavamo kvalitet grickalica koje nudimo, kako bismo odgovorili na promenljive potrebe potrošača.Takođe, nastavićemo da širimo portfolio proizvoda i ponudićemo ih zajednicama i potrošačima do kojih još uvek nismo doprli.

Planeta


Smanjićemo uticaj na životnu sredinu i nastaviti da se razvijamo i odgovaramo na promenljive zahteve vezane za hranu i prirodne resurse.

Ljudi


Unapređivaćemo poštovanje ljudskih prava, promovisati raznolikost i angažovanost i podsticati društveni i ekonomski razvoj u zajednicama.

Back to top