Naša misija je da budemo vodeća kompanija na svetu za proizvodnju gotove hrane i osvežavajućih napitaka.

Nastojimo da obezbedimo finansijski rezultat investitorima jer pružamo prilike za rast i razvoj našim zaposlenima, poslovnim partnerima i društvu u kojem poslujemo. U svemu što radimo, težimo vrednostima – poštenju, pravičnosti i integritetu.

“Odgovornost kompanije PepsiCo je da neprestano unapređuje sve aspekte sveta u kojem posluje – životna, društvena i ekonomska sredina – stvarajući bolju budućnost od sadašnjice.“

Naša vizija je da putem različitih programa i fokusa na brigu o okolini pokrenemo aktivnosti koje će doneti dobro društvu, kao i naša posvećenost stvaranju vrednosti za akcionare tako što će PepsiCo biti istinski održiva kompanija.


Back to top