Pepsico-header-GO-GREEN

Pomoć u izgradnji održivijeg prehrambenog sistema

Danas, globalni prehrambeni sistem donosi hranljive i ekonomične prilike, praktičnost i užitak većem broju ljudi nego ikada ranije, ali suočava se sa pritiscima koji ugrožavaju njegovu buduću sposobnost da zadovolji potrebe rastuće globalne populacije.
U kompaniji Pepsico verujemo da postoji prilika da se modifikuje način na koji svet proizvodi, distribuira, konzumira i odlaže hranu i piće, kako bismo rešili zajedničke izazove sa kojima se suočavamo.
Cilj nam je da iskoristimo našu poziciju, domet i stručnost kako bismo pomogli u izgradnji održivijeg prehrambenog sistema - onog koji može zadovoljiti ljudske potrebe za ishranom i uživanjem i nastaviti da pokreće ekonomski i društveni razvoj bez prekoračenja prirodnih granica planete.
Pored toga što je ispravna stvar, rad na realizaciji ove svrhe je takođe dobar za naše poslovanje. Tamo gde naš prehrambeni sistem možda deluje neodrživo mogu se stvoriti lanci snadbevanja, operativni i finansijski rizici za našu kompaniju. Nasuprot tome, bavljenje rizicima u našem sistemu vrednosti u okviru šireg prehrambenog sistema može efektivno otvoriti mogućnost za konkurentsku prednost i budući rast na tržištu, istovremeno podržavajući zajednice na čijim teritorijama poslujemo.

Nova generacija poljoprivrednika  

Tokom narednih 30 godina globalna potražnja za poljoprivrednim proizvodima će porasti za čak 50%. Ipak, poljoprivreda već čini oko 70% svetske potrošnje sveže vode i oko četvrtine emitovanja gasova sa efektom staklene bašte. Takođe, doprinosi krčenju šuma, gubitku biološke raznolikosti i zagađenju zemlje i vode. Iako poljoprivreda pokreće ruralni razvoj, neke poljoprivredne regije su pod uticajem moći, nejednakosti i kršenja ljudskih prava.
Poljoprivreda je okosnica prehrambenog sistema i koren PepsiCo poslovanja. Za proizvodnju naše hrane i pića koristimo više od 25 useva dobijenih širom 60 zemalja i podržavamo više od stotinu hiljada radnih mesta u širem lancu poljoprivrednog snadbevanja. Ova razmera i doseg pokazuju da standardi i prakse koje koristimo i promovišemo mogu uticati na životnu sredinu, socijalni i ekonomski uticaj na poljoprivredu širom sveta.
Naša strategija za sledeće generacije poljoprivrednika ima za cilj unapređenje poljoprivrede kao otpornije, inteligentnije i sveobuhvatnije.

Saznajte više o našim ciljevima u oblasti poljoprivrede: Nova generacija poljoprivrednika

Pozitivan uticaj na vode 

Voda je ključna za naš prehrambeni sistem i PepsiCo poslovanje. Neguje useve koji se koriste za pravljenje naših proizvoda, glavni je sastojak velikog broja naših pića i sastavni je deo našeg proizvodnog procesa. Ipak, u nekim regionima izvori vode su oskudni, a klimatske promene dodatno pogoršavaju vodene resurse širom sveta. Procene kazuju da će do 2025. godine dve trećine svetskog stanovništva živeti u regionima pod nestašicom vode.
Pozitivna strategija na uticaj vode kompanije PepsiCo usmerena je na unapređenje upravljanja vodama kroz naše poslovanje i regione u okviru kojih poslujemo. Naš krajnji cilj je da dugoročno podržimo sigurnost vode za sve korisnike, posebno u područjima visokog rizika.
Kao i preduzimanje akcija u sopstvenom lancu vrednosti cilj nam je da iskoristimo našu stručnost i uticaj da se zalažemo za lokalne politike i prakse koje mogu zaštititi i dopuniti vodene tokove.

Saznajte više o našim ciljevima u oblasti vode: Pozitivan uticaj na vode

Cirkularna budućnost ambalaže

U efikasnom prehrambenom sistemu, pakovanje pomaže da sigurni, visokokvalitetni proizvodi budu dostupni svima produžavajući rok trajanja i pomažući u ograničenju bacanja hrane. Ipak, da bi imali ulogu u održivijem prehrambenom sistemu, moramo ukloniti ambalažni otpad.
U 2018. godini plastika je predstavljala nešto manje od polovine ukupnog materijala za pakovanje koji je PepsiCo koristio, zajedno sa aluminijumom, staklom i vlaknima. Te godine smo koristili 2.3 miliona tona plastike da upakujemo proizvode iz našeg asortimana hrane i pića. Iako plastika predstavlja visoko efikasan, lagan materijal za pakovanje, proizvodnja plastike na bazi naftnih derivata predstavlja karbonski proces i globalno gledano samo 14% iskorišćenih izvora se naknadno reciklira. Ostatak postaje otpad. Tamo gde se odlaže neodgovorno ili gde je upravljanje otpadom neefikasno, otpad uništava naše zajednice i zagađuje naše okeane.
Postavili smo ambiciozan cilj da do 2025. godine smanjimo upotrebu plastike u okviru našeg portfolia pića. Napredak će biti vođen povećanom upotrebom recikliranih materijala i alternativnih materijala za pakovanja. Kroz PepsiCo poslovanje i naše brendove, nametnuli smo kao imperativ izgradnju cirkularne budućnosti za ambalažu i svet u kom plastika nikada ne treba da postane otpad.
Saznajte više o našim ciljevima u oblasti pakovanja: Cirkularna budućnost ambalaže

Poboljšani izbori u našem portfoliju

 

Već duže od 50 godina naša spremnost za prilagođavanje omogućava nam da se od kompanije koja je proizvodila samo čips i sodu  transformišemo u globalnog lidera koji nudi najrazličitije namirnice i pića. Nastavljamo sa širenjem portfolia kako bismo ponudili više opcija za svaki ukus, stil života i prilike.
U kompaniji PepsiCo verujemo da bi održiviji prehrambeni sistem trebalo da zadovolji ljudske potrebe kako za ishranom tako i za uživanjem. Neprekidno radimo na uvođenju novih proizvoda koji sadrže više hranjivih sastojaka koji su potrebni našim potrošačima. Nastavljamo da preoblikujemo postojeće recepte iz našeg portfolia kako bismo smanjili dodat šećer, natrijum i zasićene masti kako bi potrošači nastavili da uživaju u njihovim omiljenim brendovima kao deo uravnotežene ishrane.
Saznajte više o našim ciljevima u oblasti proizvodnje: Poboljšani izbori u našem portfoliju

Ublažavanje klimatskih promena  

Svet se suočava sa pogoršanjem klimatskih promena. 2018. godina bila je četvrta najtoplija godina u porastu, ispred su bile samo 2015. , 2016. i 2017. godina. Brzo zagrevanje naše planete će verovatno pojačati faktore rizika u našem globalnom prehrambenom sistemu, od ekstremnih vremenskih prilika i oskudice vode, gubitka kvaliteta zemljišta do poremećaja političkog, ekonomskog sistema koji podržavaju način proizvodnje i distribucije hrane.
Globalni prehrambeni sistem odgovoran je za oko 30% emitovanja gasova sa efektom staklene bašte. Verujemo da se može postati Co2 efikasniji i otporniji, a takođe možemo igrati i značajnu ulogu   u regenerisanju zdravlja naše klime konfiskovanja ugljenika.

Saznajte više o našim ciljevima u oblasti klimatskih promena: Ublažavanje klimatskih promena

Ljudi i prosperitet  

Širom sveta ljudi svakodnevno rade na unapređenju prehrambenog sistema. Od branja sastojaka, utovara kamiona za distribuciju do stavljanja proizvoda na police prodavnica, svakodnevno se oslanjamo na naše farmere, naše PepsiCo saradnike, naše maloprodajne partnere i mnoge druge koji će kreirati i prodavati naše globalno priznate proizvode.
To znači da imamo interesovanje za uspeh i dobrobit naših ljudi. Zalažemo se za unapređenje poštovanja ljudskih prava kroz naš sistem vrednosti, izgradnju raznolikih i inkluzivnih radnih mesta i ulaganja u promociju zajedničkog prosperiteta u lokalnim zajednicama u kojima živimo i radimo.

Saznajte više o našim ciljevima u oblasti ljudskih resursa: Ljudi i prosperitet


Back to top