Uvod


Kroz svoje nove ciljeve vezane za planetu, trudićemo se da smanjimo uticaj na životnu sredinu i nastaviti da se razvijamo i odgovaramo na promenljive zahteve vezane za hranu, piće i prirodne resurse.

Back to top