PepsiCo primenjuje stroge poslovne standarde, koji oblikuju naše poslovanje i poslovno ponašanje, ali osiguravaju i naše odgovorne postupke. Naše globalne politike pokrivaju oblasti Korporativnog upravljanja, Proizvode, Planetu, Ljude i Javne politike.

Ukoliko želite da znate više o PepsiCo globalnim politikama, posetite http://www.pepsico.com/Purpose/Policies 

Back to top