Content Finder
PepsiCo Live


​START the future
Svaki START je veoma važan. U životu, obrazovanju, sportu ili karijeri. Prvi izbor ima najveći uticaj na dugoročni razvoj karijere. U kompanij PepsiCo za područje Zapadnog Balkana, pokrenuli smo PepsiCo START, jednogodišnji razvojni program za diplomce.


Saopštenja za javnost